Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató áttekintést nyújt az Ön számára a habitat.hu és aloldalain, aldomainjein elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelésekről.

A honlap működésért felelős adatkezelő

Név: Belldon bt.
Székhely: 2822. Szomor Vörösmarty u. 7.
Adószám: 22245144-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-056076
E-mail: hajdua@gmail.com
Telefon: +36203413760

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

A honlap működéséhez kapcsolódó adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

  1. Adománygyűjtés és adományok nyilvántartása

Az online adományozási rendszer egyszeri, tetszőleges összegű adományok gyűjtését szolgálja. Amennyiben adományával támogatja a munkám, azt PayPal fizetési szolgáltató igénybevételével teheti meg. Az Ön támogatói adatai a honlap adminisztrációs felületén is megjelennek, amely az ügyfélkapcsolati alkalmazással és email marketing alkalmazással is összekapcsolható. Az adományozás során Önnek a következő adatokat szükséges megadni: név, email-cím, postacím, adomány összege. A fentieken felül bankkártya adatokhoz vagy a mögöttes bankszámla adatokhoz az oldal nem fér hozzá. Az adományozást követően a Belldon bt. a számviteli és az adózás rendjéről szóló törvények rendelkezéseinek megfelelően a bizonylatok megőrzésére 8 évig köteles

2. Honlap látogatottságának mérése, fejlesztés, optimalizálás Önnek mint a honlap felhasználójának és a Habitatnak mint szolgáltatónak a kölcsönös és egyben jogos érdeke, hogy magasszintű online tartalomszolgáltatást nyújtsunk a kölcsönös megelégedésünkre. A felhasználói élményének fokozása érdekében a honlap látogatottsági analitikai szolgáltatásokat vesz igénybe, mely segít abban, hogy az oldal a látogatók érdeklődését jobban megismerje, és ennek eredményeképpen hatékonyabb és célzott szolgáltatást tudjon nyújtani. A Google Analytics szolgáltatásról itt tájékozódhat: https://www.google.com/analytics/#?modal_active=none A Facebook Pixel szolgáltatásról itt tájékozódhat: https://www.facebook.com/business/help/952192354843755 A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letiltható a Google Analytics szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a Google Display Hálózat hirdetései. Ezen felül az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetés letiltható, az itt elérhető böngészőmodul segítségével. Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható ezen a linken. További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készüléke kézikönyvét. Az oldal használatával elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Adatfeldolgozó igénybevétele

A Belldon bt. az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbíthatja az adatokat.

A címzettek kategóriái: IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltató, internetes fizetési szolgáltatók, közösségimédia-oldalak, webes alkalmazás szolgáltatók.

A külföldi adattovábbításról

A Belldon bt. az ön felhasználói, támogatói adatait az alábbi külföldi adatfeldolgozók, szolgáltatók számára továbbítja adatfeldolgozási céllal:

● Google Inc. (adattárolás) 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.,

● Squarespace Inc. 8 Clarkson St, New York, NY 10014.

A felsorolt szolgáltatók az Európai Unió és a Egyesült Államok megállapodása alapján létrejött Privacy Shield-en regisztrált szolgáltatók. A Privacy Shield célja, hogy az Egyesült Államokban zajló adatkezelés során is garantálható legyen a szigorúbb európai adatvédelmi standardok alkalmazása. A Belldon bt. fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználói élmény és hatékony működés érdekében további szolgáltatókat vegyen igénybe az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR 28. cikk) megfogalmazott követelményeknek megfelelően. A Belldon bt. egyedi felhasználói profilokat nem képez.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáról

Az érintett a GDPR rendelkezései alapján tiltakozhat adatai kezelése ellen (ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek), illetve az adatkezeléshez történt hozzájárulását visszavonhatja (ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás), azonban ez nem érinti a visszavonás előtti, még a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés(ek) jogszerűségét.

A honlap felhasználói által érvényesíthető jogok

Ön jogosult arra, hogy:

● hozzáférjen az Önre vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra is, hogy évente egyszer az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja ezen jogát;

● kérje az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését;

● megilleti önt az „elfeledtetéshez való jog”, ha az adatok kezelése sérti a hatályos hazai, vagy EU-s jogot;

● kérheti, hogy személyes adatait töröljük és a továbbiakban ne kezeljük, ha ezen adatok gyűjtése vagy más módon történő kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival tekintettel már nincs szükség, vagy ha Ön visszavonta az adatok kezeléshez adott korábbi hozzájárulását, vagy ha a személyes adatok kezelése egyéb szempontból nem felel meg a jogszabályi követelményeknek;

● az elfeledtetéshez való jog online környezetben kiterjedjen arra, hogy tájékoztassuk az érintett egyéb adatkezelőket arról, hogy Ön kezdeményezte bizonyos személyes adatokra mutató linkek vagy személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. E tájékoztatás során a habitat.hu a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe veszi annak érdekében, hogy az érintett adatkezelők/feldolgozók értesüljenek az Ön kéréséről; ● kérje a személyes adatainak egy másik adatkezelő rendszerbe történő ideiglenes áthelyezését vagy, hogy a felhasználók a továbbiakban ne férjenek hozzá az Ön adataihoz, vagy hogy a honlapról az esetlegesen Önről megjelenített adatok ideiglenesen vagy véglegesen eltávolításra kerüljenek;

● kérheti, hogy az általunk kezelt személyes adatokat számítógéppel olvasható formátumban átadjuk Önnek, vagy kérésére azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk;

● (amennyiben releváns) biztosítsuk a jogot arra, hogy az egyedi, különleges helyzetére vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozzon.

Érintett jogok érvényesítése, panasz, észrevétel jelzése

Amennyiben a honlap működésével vagy adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, azt a hdaprints@gmail.com  email-címen küldheti meg számunkra. Az észrevétel / panasz kézhezvételétől számított 25 napon válaszolunk a felvetett témában. Ha a válaszunkat követően az illetékes hatósághoz szeretne fordulni, azt az alábbi elérhetőségen teheti meg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400 URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu